3 Lý do bạn trở thành Người giới thiệu của Minhbooks

Không giới hạn

Minhbooks không giới hạn số người hay số đơn hàng bạn giới thiệu.

30 Ngày lưu lịch sử

Khi một người nhấp vào link giới thiệu của bạn, nếu họ không đặt hàng ngay mà trong vòng 30 ngày họ bắt đầu đặt hàng thành công, thì đơn hàng đó vẫn được tính là do bạn giới thiệu.

Nhận tiền mặt cuối tháng

Cuối mỗi tháng, hệ thống sẽ tổng kết tiền thưởng mà bạn nhận được và Minhbooks sẽ liên hệ chuyển khoản trực tiếp cho bạn.

[affiliates_dashboard]