Với mỗi quyển sách bạn giới thiệu, bạn sẽ nhận đến:

Giá trị đơn hàng bạn giới thiệu được
0 %

3 Lý do bạn trở thành Người giới thiệu của Minhbooks

Không giới hạn

Minhbooks không giới hạn số người hay số đơn hàng bạn giới thiệu.

30 Ngày lưu lịch sử

Khi một người nhấp vào link giới thiệu của bạn, nếu họ không đặt hàng ngay mà trong vòng 30 ngày họ bắt đầu đặt hàng thành công, thì đơn hàng đó vẫn được tính là do bạn giới thiệu.

Nhận tiền mặt cuối tháng

Cuối mỗi tháng, hệ thống sẽ tổng kết tiền thưởng mà bạn nhận được và Minhbooks sẽ liên hệ chuyển khoản trực tiếp cho bạn.

[affiliates_is_not_affiliate] [hfe_template id='138'] [/affiliates_is_not_affiliate]
[affiliates_dashboard]
[affiliates_is_affiliate] [hfe_template id='109']

Thông tin cá nhân

[affiliates_fields]

Link Giới thiệu

Đường Link giới thiệu của bạn là:
- Trang chủ: https://minhbooks.com/?a=[affiliates_id]
- Sách Khởi nghiệp phiêu lưu ký: https://minhbooks.com/sach/khoi-nghiep-phieu-luu-ky/?a=[affiliates_id]
- Sách Trước bình minh luôn là đêm tối: https://minhbooks.com/sach/truoc-binh-minh-luon-la-dem-toi/?a=[affiliates_id]

Các bước để công nhận một đơn hàng giới thiệu thành công:

- Bước 1: Hãy sao chép (copy) một trong các đường link trên và chia sẻ đến bạn bè.
- Bước 2: Bạn bè nhấp vào đường link của bạn và đặt hàng thành công.
- Bước 3: Thanh toán thành công.
- Bước 4: Bạn đượng nhận Phần thưởng với số tiền bằng 50% giá trị đơn hàng đó.

Hiệu suất

Thống kê dòng tiền

Tổng nguồn thu đang đợi thanh toán:
Số tiền hệ thống đã trả cho bạn:
[affiliates_referrals show="total" status="accepted"] [affiliates_referrals show="total" status="closed"]

Thống kê số lượng

Số lượt được chấp nhận chờ trả:
Số lượt giới thiệu đã trả:
[affiliates_referrals status="accepted"] [affiliates_referrals status="closed"]
[affiliates_dashboard] [affiliates_logout] [/affiliates_is_affiliate]